• آدرس: خیابان سئول شمالی، خیابان هفتم شرقی، پلاک 7
 • امور مشتریان:91070704 | 79641000
 • ایمیل کارگزاری:info@fardabroker.com

شماره حساب ها

شماره حساب های شرکت کارگزاری توسعه فردا

 •  
  شماره حساب های مرتبط با معاملات بورس اوراق بهادار
  ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
  1 0105763268003 IR270170000000105763268003 بورس اوراق بهادار - 695
  2 849-40-1485821-2 IR110560084904001485821002 سرو - 849
  3 101-890-300000-1 IR570510010189000300000001 مركزي - 101
  4 01-00004450-00-1 IR710660000000100004450001 حافظ - 0129
  5 152-2-4689591-1 IR610550015200204689591001 پارک ساعی - 152
  6 201-00670537-604 IR870540102020100670537604 طالقانی - 1020
  7 415-110-61258-1 IR210570041511000061258001 بورس اوراق بهادار - 415
  8 0100842876541 IR780610000000100842876541 سعادت آباد - 234
  9 079008346 IR480180000000000079008346 بورس اوراق بهادار - 790
  10 0100413595005 IR870620000000100413595005 بازار موبایل - 0202
  11 1005-11-040-001202491 IR420780100511040001202491 مهستان-1005
  12 0101119420602 IR710530000000101119420602 ونک - 5300091
  13 0114079671003 IR930190000000114079671003 جمهوری اسلامی - 239
  14 1141115984881 IR830690011401101598488001 انقلاب - 114
  15 412-4-41200049-1 IR120590041200441200049001 آفریقا - 412
  16 8916380863 IR420120000000008916380863 پل رومی - 65235
  17 8709429320 IR100120000000008709429320 بورس تهران - 62059
 •  
  شماره حساب های مرتبط با معاملات بورس انرژی
  ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
  1 0110947615000 IR310170000000110947615000 بورس اوراق بهادار - 695
  2 9379085548 IR830120000000009379085548 بورس تهران - 6259
 •  
  شماره حساب های مرتبط با معاملات بورس کالا
  ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
  1 9379077333 IR490120000000009379077333 بورس تهران - 62059
  2 9392381278 IR540120000000009392381278 بورس تهران - 62059
  3 0114598629003 IR600170000000114598629003 حج و زیارت - 304
  4 983815889 IR940160000000000983815889 بورس کالای کشاورزی ایران - 4819
  5 79008478 IR730180000000000079008478 بورس اوراق بهادار - 790
  6 0115989806004 IR800190000000115989806004 جمهوری اسلامی - 239
  7 3100003120534 IR130150000003100003120534 طالقانی غربی - 262
  8 194186696 IR740130100000000194186696 بورس کالای ایران - 169
  9 152246895912 IR340550015200204689591002 پارک ساعی - 152
  10 20100792062606 IR920540102020100792062606 طالقانی - 1020
 •  
  شماره حساب های مرتبط با معاملات آتی کالا
  ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
  1 849-40-1485821-1 IR380560084904001485821001 سرو - 849