• آدرس: خیابان سئول شمالی، خیابان هفتم شرقی، شماره ۷
 • امور مشتریان:88215704 | 88215904
 • ایمیل کارگزاری:info@fardabroker.com

شماره حساب ها

شماره حساب های شرکت کارگزاری توسعه فردا

 •  
  شماره حساب های شرکت کارگزاری توسعه فردا
  ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
  1 0105763268003 IR270170000000105763268003 بورس اوراق بهادار - 695
  2 849-40-1485821-2 IR110560084904001485821002 سي تير - 849
  3 1018903000001 IR570510010189000300000001 مركزي - 101
  4 01-00004450-00-1 IR710660000000100004450001 حافظ - 0129
  5 106-2-4689591-1 IR240550010600204689591001 حافظ - 106
  6 201-00670537-604 IR870540102020100670537604 طالقانی - 1020
  7 415-110-61258-1 IR210570041511000061258001 بورس اوراق بهادار - 415
  8 8916380863 IR420120000000008916380863 پل رومی - 65235
  9 0100842876541 IR780610000000100842876541 سعادت آباد - 234
  10 079008346 IR480180000000000079008346 بورس اوراق بهادار - 790
  11 0100413595005 IR710660000000100004450001 بازار موبایل - 0202
  12 100511040001202491 IR420780100511040001202491 مهستان-1005
  13 0101119420602 IR710530000000101119420602 ونک - 5300091
  14 0114079671003 IR930190000000114079671003 جمهوری اسلامی - 239
  15 1141115984881 IR830690011401101598488001 انقلاب - 114
  16 412412000491 IR120590041200441200049001 آفریقا - 412
 •  
  شماره حساب های مرتبط با معاملات بورس انرژی
  ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
  1 0110947615000 IR310170000000110947615000 بورس اوراق بهادار - 695
  2 4538812815 IR070120000000004538812815 بورس کالا - 62117
 •  
  شماره حساب های مرتبط با معاملات بورس کالا
  ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
  1 4375866518 IR810120000000004375866518 بورس کالا - 62117
  2 4375870614 IR690120000000004375870614 بورس کالا - 62117
 •  
  شماره حساب های مرتبط با معاملات آتی کالا
  ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
  1 849-40-1485821-1 IR380560084904001485821001 سي تير - 849