• آدرس: خیابان سئول شمالی، خیابان هفتم شرقی، شماره ۷
  • امور مشتریان:88215704 | 88215904
  • ایمیل کارگزاری:info@fardabroker.com

مدیران و اعضاء هیئت مدیره

مدیران و اعضاء هیئت مدیره کارگزاری توسعه فردا

 

محمد تقی
ملکی اسکویی

رئیس هیئت مدیره
مختصری درباره فعالیت های شخص...

سید بهمن
زارعی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
مختصری درباره فعالیت های شخص...

حسام
ملائکه

عضو هیئت مدیره
مختصری درباره فعالیت های شخص...